Chào mừng bạn đến với  vngleasing.com.vn! Trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây:

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Tất cả các nội dung trên trang web, bao gồm hình ảnh, văn bản, video và âm thanh, là tài sản sở hữu của  vngleasing.com.vn. Bạn cam kết không sao chép, phát tán hoặc sử dụng tài sản này một cách không đúng mục đích mà không có sự đồng thuận của chúng tôi.

2. Đăng Ký và Tài Khoản:

  • Một số tính năng của trang web có thể yêu cầu bạn đăng ký và tạo tài khoản. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và duy trì sự bảo mật cho tài khoản của mình.

3. Nội Dung Người Dùng:

  • Nếu trang web cho phép người dùng đăng tải nội dung, bạn cam kết rằng nội dung đó không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba và không chứa thông tin độc hại hoặc không phù hợp.

4. Hạn Chế Trách Nhiệm:

  •  vngleasing.com.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về rủi ro khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Thứ Ba:

  • Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba.  vngleasing.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

6. Thay Đổi Điều Khoản:

  •  vngleasing.com.vn có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau những thay đổi này sẽ được coi là sự đồng ý của bạn.

7. Chấm Dứt Sử Dụng:

  •  vngleasing.com.vn có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào trang web nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng trang web.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

 vngleasing.com.vn – Đối tác của bạn trong trải nghiệm trực tuyến an toàn và tin cậy!