STTMÃ CĂNDT TIM TƯỜNGGIÁ BÁNGHI CHÚ
1A102OT1083,2Liên hệLINK XEM HÌNH
2A102OT12A67,7Liên hệLINK XEM HÌNH
3A103TO12A67,7Liên hệLINK XEM HÌNH
4A107OT0848,7Liên hệLINK XEM HÌNH
5A108OT0948,7Liên hệLINK XEM HÌNH
6A110OT0750,6Liên hệLINK XEM HÌNH
7A110OT0948,7Liên hệLINK XEM HÌNH
8A110OT12A67,7Liên hệLINK XEM HÌNH
9A112BOT1083,2Liên hệLINK XEM HÌNH
10A116OT1280Liên hệLINK XEM HÌNH
11A117OT1583,2Liên hệLINK XEM HÌNH
12A119OT12C60,2Liên hệLINK XEM HÌNH
13A132OT1171,9Liên hệ
14A136OT0674Liên hệ
15A136OT12A67,7Liên hệ
16A142OT12104,9Liên hệ
17A146OT1583,2Liên hệ
18A232OT0568,2Liên hệLINK XEM HÌNH
19A232OT0778,5Liên hệLINK XEM HÌNH
20A236OT0568,2Liên hệLINK XEM HÌNH
21A247OT02A53,1Liên hệLINK XEM HÌNH
22A303OT0778,5Liên hệLINK XEM HÌNH
23A304OT1078,5Liên hệLINK XEM HÌNH
24A308OT0778,5Liên hệLINK XEM HÌNH
25A318OT0778,5Liên hệLINK XEM HÌNH
26A328OT0778,5Liên hệLINK XEM HÌNH
27A330OT1078,5Liên hệLINK XEM HÌNH
28A406OT0579,3Liên hệLINK XEM HÌNH
29A410OT0579,3Liên hệLINK XEM HÌNH
30A420OT0579,3Liên hệLINK XEM HÌNH
31A422OT1173,3Liên hệLINK XEM HÌNH
32A423OT0279,3Liên hệLINK XEM HÌNH
33L612OTB0477,4Liên hệLINK XEM HÌNH

THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHÒNG KINH DOANH VINHOMES BASON

0933384539

MẶT BẰNG CĂN HỘ VINHOMES BASON